Formularz do pobrania bezpłatnej wejściówki4. Data uczestnictwa w Giełdzie:5. Deklaracja epidemiologiczna:

Oświadczam, iż:

- osobą z potwierdzonym zakażaniem COVID19
- osobą poddaną kwarantannie lub izolacji z powodu COVID19
- osobą która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zarażoną,
ze względów bezpieczeństwa NIE wezmę udziału w Giełdzie

6. Informacje dodatkowe:

[1][2] Podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail i numeru telefonu jest niezbędne, bowiem w przypadku ogłoszenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego pomoże ustalić służbom sanitarnym dane osób biorących udział w Giełdzie oraz powiadomić te osoby o potencjalnych zagrożeniach.

Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań, jako administrator Państwa danych osobowych, informuje:
  1. Administratorem danych jest Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań z siedzibą w Krakowie przy ul. Kamiennej 19.
  2. Podstawą do pozyskania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
  3. Dane osobowe zbierane są i wykorzystywane tylko dla potrzeb związanych z działalnością Stowarzyszenia, str{w zakresie i w celu, na jaki wyrażona została zgoda} . Stowarzyszenie nie pozyskuje danych osobowych bez zgody osób, których one dotyczą.
  4. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) danych; ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego; usunięcia danych.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres niezbędny dla realizacji usług marketingowych służących organizacji Krakowskich Giełd Domów i Mieszkań.
  6. Dane osobowe nie są udostępniane lub przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych, ani innym osobom lub instytucjom.
  7. Dane osobowe nie są wykorzystywane do profilowania.
  8. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań, ul. Kamienna 19, 30-001 Kraków, tel. 12 630 17 57, biuro@sbdim.pl.

Copyrighted © Ekropka 2014

„Serwis wykorzystuje pliki Cookies. Dowiedz się więcej lub zamknij komunikat.